top of page
Art Museum

DESIGN SPRINT

Egy innovációs projekt indulásakor nagy felelősség hárul a projekt döntéshozóira, ami sok esetben nyomasztó lehet. Jogosan, hiszen még kérdéses, hogy beválik-e az újfajta megközelítés, sikerül-e hatékonyan együtt dolgozni a más területekről érkező kollégákkal, illetve, hogy valóban vonzó lesz-e a végeredmény a fogyasztók számára? Design sprint szolgáltatásunk kis befektetéssel, minimális időráfordítással ad lehetőséget ezen kérdések megválaszolására.

A design sprint során (4+1 nap) szakértőink támogatásával, a projekt főbb érintettjei dolgoznak együtt közösen a design gondolkodásból ismert módszertanok segítségével és végeredményként a fogyasztói visszajelzések segítségével iterált prototípust készítünk. Az ötödik, plusz egy napon pedig felkészítjük a megvalósításban érintetteket a projekt sikeres véghezvitelére.

KOMPLEX INNOVÁCIÓS DESIGN PROJEKT

A szervezeten belüli innováció sikeressége három tényezőn múlik. A szervezetbe illeszthetőség (implementálható és üzletileg fenntartható koncepció), a valós fogyasztói igényekre való reflektálás és a technológiai megvalósíthatóság. Ha bármelyik tényezőt kihagyjuk a tervezésből, vagy nem objektív információkon alapul a kialakult ötlet, a koncepció hibás lehet és a projekt kudarcba fulladhat.

A komplex innovációs design projektjeink részeként a három tényező biztosítása mellett felmérjük a megvalósításban, a vállalat oldalán érintettek és a projekt céljainak viszonyát. Kialakítjuk a nyomon követés mikéntjét, és a kivételek kezelésének szabályait. Ezzel biztosítjuk, hogy az innováció maradéktalanul megvalósuljon.

Business Meeting
Brainstorming Session

INNOVÁCIÓS SZEMLÉLET- ÉS KULTÚRA FEJLESZTÉS

A fentartható, folyamatos innovációhoz elengedhetetlen, hogy a vállalat mindennapi működése és értékrendje is támogassa az érintett kollégákat. Az ehhez szükséges innováció-barát vállalati kultúrát egy külső, elfogulatlan szakértővel együtt érdemes kidolgozni és bevezetni.

Külső tanácsadóként segítünk meghatározni és kialakítani a vállalat közép-, és hosszú távú céljait támogató innovációs kultúrát. Felmérjük a jelenlegi szervezeti működést, illetve a lehetőségekhez és szükségletekhez mérten megtervezzük a vállalat jövőbeni innovációs kultúráját és igény szerint támogatjuk annak megvalósítását.

IMPLEMENTÁCIÓS TÁMOGATÁS

Felelős döntéseket hozni és folyamatosan képviselni a projekt érdekeit szerteágazó szaktudást és kompetenciát igényel. Nem törvényszerű, hogy ezek az ötletgazdák meglévő tudását képezik. Sokéves sikeres gyakorlattal a hátunk mögött, folyamatos tudásmegosztással támogatjuk a szervezeteket, hogy ezeket a kompetenciákat házon belülre hozzák.

Azért, hogy a korábban kidolgozott belső innovációs ötlet
terv szerint valósuljon meg, a korlátozottan elérhető belső erőforrásokat, a megvalósíthatóságra fókuszáló, vezető-szakértőkkel támogatjuk.

Business Meeting
Brainstorming

SZAKÉRTŐI KAPACITÁS BŐVÍTÉS

Sokszor az ötletek szakértői szinten születnek, de azok megvalósítása speciális jártasságot igényel, mely sajátságos keveréke a projekt menedzsmentnek és erőforrás lobbinak. A design gondolkodás, lean management és agilis módszertanok helyénvaló kombinációjával és egyidejű tudásátadással, segítségünkkel az ötletből valóság válhat.

Kapacitás, vagy szaktudás hiányában az innovációs projekttel kapcsolatban projektvezetési, és egyéb szakértői tudással támogatjuk annak megvalósítását. Az igények, célok és körülmények felmérése után javaslatot dolgozunk ki, amit annak elfogadása esetén, előre egyeztetett kontingensekben, vagy a projekt formális, sikeres lezártáig biztosítunk.

Innovációs képesség audit
Megvalósíthatósági audit
Design Sprint
Komplex innovációs design projekt
Innovációs szemlélet és kultúra fejlesztés
Implementációs támogatás
Szakértői kapacitás bővítés
Legal Research and Writing

INNOVÁCIÓS KÉPESSÉG AUDIT

A közvetlen és közvetett versenykörnyezet, illetve a profitabilitás megköveteli a folyamatos innovációt. Az üzleti megújulás egy komplex és állandó feladat, amely folyamatos kihívás minden szervezet számára. Hogy ez hatékonyan tudjon megvalósulni, szükséges feltárni a szervezetben rejlő lehetőségeket és kijelölni fejlesztési a fókuszterületeket.


Auditunk objektív, szakértői képet ad a vállalat innovációs képességéről, négy kulcsterület mentén: stratégia, kultúra, működés, technológia. Felmérésünk két lépésben zajlik. Az első egy online kérdőív, és az arra adott standard értékelés. A második egy részletes kérdőíves és interjús felmérés, illetve ezek mély elemzése alapján készült javaslataink.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI AUDIT

Egy innovációs projekt jelentősen eltérhet a vállalat szokásos működésétől, nincs hozzá belső referencia. A megalapozott döntéshez elengedhetetlen reálisan felmérni a várható következményeket és kockázatokat, valamint a fenntarthatósági szempontokat és az esetleges alternatívákat.

A megvalósíthatósági auditunk egy konkrét innovációs ötlet, vagy rész-koncepció kivitelezhetőségét és fenntarthatóságát hivatott megvizsgálni. Mindezt a fogyasztói relevancia, illetve az érintett vállalat meglévő kapacitása és az üzleti szempontok figyelembevételével tesszük. Az audit alapját személyes interjúk, kutatás és az innováció specifikációjának kiértékelése alkotja.

Business Meeting
bottom of page